Noć dugih noževa

Za ostala značenja, vidi Noć dugih noževa (razvrstavanje).

Noć dugih noževa (njemački: Nacht der langen Messer), poznata i kao Operacija Kolibri, a u Njemačkoj poznata i kao Röhmov puč (njemački: Röhm-Putsch) je naziv za čistku koju je od 30. juna do 2. jula 1934. režim kancelara Adolfa Hitlera proveo nad pripadnicima frakcije nacističkog pokreta okupljenog oko Ernsta Röhma, vođe nacističke paravojne formacije SA (Jurišnih odreda). Prilikom nje su pripadnici Hitlerove osobne tjelesne garde SS i tajne policije Gestapo likvidirali oko 85 osoba uključujući samog Röhma, a uhapšeno je oko hiljadu osoba. Razlog za čistku je bila Hitlerova bojazan da se SA pretvara u državu u državi, Röhmovo nastojanje da ukine redovnu vojsku i zamijeni je sa svojom paravojskom, te sklonost pripadnika SA često bezrazložnom uličnom nasilju; kao povod je Hitlerov režim kasnije naveo navodne Röhmove planove za puč. Noć dugih noževa, prilikom koje su osim pripadnika SA i likvidirani i drugi Hitlerovi politički protivnici i kritičari režima, je konsolidirala Hitlerovu vlast, stavivši ne njegovu stranu vojsku i povećavši popularnost kod srednje klase koja je zahtijevala red i zakon. S druge strane, spremnost njemačkog državnog aparata da pomogne i opravda masovno vansudsko pogubljenje stvorilo presedan koji će kasnije biti korišten u Kristalnoj noći i Holokaustu.

Eksterni linkovi uredi