Red i zakon ili red i mir, rjeđe zakon i red (engleski: law and order) jest popularna parola, odnosno uz nju vezan ideološki koncept prema kome je glavni, odnosno primarni zadatak države predstavlja javna bezbjednost, tj. fizička sigurnost građana/podanika i njihove imovine, pri čemu se financijski obziri ili ljudska i građanska prava moraju staviti u drugi plan. Kao glavno oruđe u ostvarenju tog cilja se koristi represija koje provode policija i pravosuđe kroz dosljednu primjenu strogih zakona odnosno teške kazne za njihove prekršitelje. Izraz red i zakon se u pravilu vezuje uz konzervativnu ideologiju, pokrete i stranke.

U širem smislu se izraz red i zakon koristi i u međunarodnoj politici, odnosno opravdanje za vojne intervencije u stranim državama, bilo da je riječ o tzv. "policijskim akcijama" protiv stvarne ili navodne subverzije treće strane kojima je svrha zaštititi "međunarodni poredak", bilo da je riječ o nastojanju da se uspostavi koliko-toliko efikasna vlast u propalim državama koje su došle u stanje anarhije.

V. također Uredi