Nitriti su jedinjenja koja sadrže NO2-. jon

Nitrit

Građa nitrita uredi

Svi nitriti moraju da sadrže jon NO2-. Ovaj jon ima istu količinu i raspored elektrona kao i molekul ozona. Od anjona NO3- koji se javlja u w nitratima razlikuje se po tome što treća od hibridizovanih orbitala sp2 ne gradi vezu sa atomom kiseonika; molekul ima oblik trougla.

U procesu primanja katjona metala ili vodonika od strane jona NO2- za građenje veze koristi se jedan od slobodnih elektronskih parova nekog atoma kiseonika. U slučaju reakcije jona NO2- npr sa atomom ugljenika postoji mogućnost građenja veze preko slobodnog elektronskog para azota.

Osobine uredi

Neorganski nitriti su supstancije kristalnog oblika. Rastvaraju se u vodi.[1][2] Mogu da pokazuju redukcione osobine npr:

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O

jonske:

2MnO4- + 5NO2- + 6H+ → 2Mn2+ + 5NO3- + 3H2O,

kao i oksidacione, npr prema ugljovodonicima metala.

Dobijanje uredi

Nitriti se dobijaju ubacivanjem smeše azot(II) oksida i azot(IV) oksida u rastvore hidroksida ili karbonata alkalnih metala, npr.

2NaOH + NO + NO2 → 2NaNO2 + H2O

Druga metoda je redukcija rastopljenih nitrata olovom, npr.

NaNO3 + Pb → NaNO2 + PbO

Neki nitrati (V) se redukuju do nitrita (III) pod uticajem zagrevanja, npr.

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Izvori uredi

  1. Lide David R., ur. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th izd.). Boca Raton, FL: CRC Press. 0-8493-0487-3. 
  2. Susan Budavari, ur. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th izd.). Merck Publishing. ISBN 0-911910-13-1. 

Spoljašnje veze uredi