Nefelin je mineral iz grupe aluminosilikata sa molekulskom formulom KNa3(AlSiO4)4. Nastaje iz kiselih magmi u pozamakloj fazi njene diferencijacije kada generalno kisela magma oskuduje silikatnim sadržajem i nije u stanju da izrodi feldspatne minerale, već gradi feldspatoide (alumosilikate sa smanjenim sadržajem silikatne komponente). U takvim uslovima umesto albita kristališe nefelin, ili umesto ortoklasaleucit. Koristi se u industriji stakla i u juvelirstvu.

Nefelin

Generalno
KategorijaMineral
Hemijska formulaKNa3(AlSiO4)4
Identifikacija
Kristalna sistemaheksagonalna
Cepljivostjasna
Tvrdina po Mosu5,5 - 6
Sjajnoststaklasta
Relativna gustina2,56 - 2,66 g/cm3