Sjajnost predstavlja optički doživljaj reakcije površine kristala, stene ili minerala na svetlost. Ona zavisi od indeksa prelamanja svetlosti, na osnovu koga se razlikuju tri osnovne kategorije: nemetalična sjajnost (n < 2,5), polumetalična sjajnost (2,5 < n < 3,5) i metalična sjajnost (n > 3,5).

n sjajnost
0 mat
1,3 - 1,9 staklasta
1,9 - 2,5 dijamantska
2,5 - 3,5 polumetalična
> 3,5 metalična

U okviru nemetalične sjajnosti dijamantsku sjajnost imaju npr. dijamant, ceruzit i anglezit, staklastu sjajnost ima kvarc.

Od nemetaličnih sjajnosti postoje još:

  • sedefasta sjajnost koju imaju listasti kristalasti agregati,
  • smolasta sjajnost koju imaju sfalerit i samorodni sumpor
  • svilasta - vlaknasti kristalasti agregati a
  • mat sjajnost se javlja kada kod minerala postoji odsustvo sjaja.
sjajnost ponašanje svetlosti
refleksija prodiranje absorpcija
metalična veoma velika nema nema
polumetalična srednja nema nema
dijamantska veoma velika znatno mala
staklasta velika znatno mala
sedefasta mala malo velika
smolasta srednja srednje srednja
svilasta (ili voskasta) srednja malo srednja
mat nema nema velika

Vanjski linkovi

uredi