Na prijelomu vjekova

Na prijelomu vijekova bio je monumentalni mozaik (5*3 m) Joke kneževića, jedno od važnijih djela domaćeg soc-realizma. Mozaik, koji se spominje i pod nazivom „Ide Tito preko Romanije“, prikazivao je Josipa Broza Tita kako stupa na čelu kolone, dok su ga u stopu pratili Aleksandar Ranković, Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić, Moša Pijade, Ivo Lola Ribar, te ostali „veliki drugovi toga vremena“.

Prema zapisu samog autora, taj mozaik „nitko nije naručio, pa ga nisam mogao udomiti“, dok Otokar Levaj, Kneževićev zet navodi da je taj rad od Joke naručio splitski „Muzej narodne revolucije“, ali da je nakon Rankovićava pada, 1965., mozaik više nije imao smisla. Stoga je umjetnik lik Rankovića, po vlastitim riječima, pretvorio u lik narodnog heroja Ivice Marušića, no umjetnikov zet Otokar Levaj misli da ga je pretvorio u lik doktora Buljevića, poznatog lokalnog partizanskog liječnika iz Omiša.

Mozaik je potom poklonio Omišu, koji ga je sedamdesetih postavio na novouređeni gradski trg, koji će početkom 1990-tih dobiti ime po Franji Tuđmanu. Tijekom rata, mozaik je ostao netaknut osim zvijezda na partizanskim kapama. No, kada je Tuđman trebao posjetiti Omiš, mozaik je uništen, a dio kamenčića donesen je Kneževićevu (on je tada već bio pokojan) zetu Levaju, s pitanjem želi li ih preuzeti, ili će biti bačeni u Cetinu. Levaj je kockice i poklonio ih slikaru Anti Gamboru.

O izradi mozaika autor navodi sljedeće: „Mozaik „Na prijelomu vijekova“ rađen je prastarom tehnikom „kazeinom“, a to znači vapnom, mladim sirom i pijeskom. Čitao sam svojedobno da je cement neprijatelj boje pa sam tako to htio izbjeći. Ta tehnika je vrlo tražena, ali dok se ne sasuši, treba joj sedamdeset godina. Sve smo to naučili od starih Rimljana, velikih majstora građevinarstva."

Literatura i izvori

uredi