Mutasarif (tur. mutasarrıf ; arb. مُتَصَرِّف‎ mutaṣarrif) je bio civilna vlast u upravnom sustavu Osmanskog carstva, tj. namjesnik zadužen za jedan sandžak (tur. sancak). Zapravo u nekim izvorima se ime oblasti sandžaka upotrebljava kao istoznačnica za mutasarrıflığı, tako da mutasarif bi se mogao reći sandžak-beg (tur. Sancakbeyi). Na primjer kaže se Hersek Sancağı iliti Hersek Mutasarrıflığı za Hercegovački sandžak. Razliku čini razdoblje Tanzimata jer se tada pojaljvuje naslov mutasarifa (1864.) umjesto ranga muteselima uspostavljenog 1842. godine. Toj promjeni pa i Tanzimatu je bio uzrok dugo i postepeno propadanje starog upravnog sustava koji je vladao unutarnjim teritorialnim podjelama. Osmansko carstvo je ličilo na drvo koje je polako gnilo iznutra i nužne su mu bile promjene, naročito ozbiljne mjere protiv korupcije. Tanzimatske reforme pod imenom Novi Red (tur. Nizâmı Cedîd) su odredile da se imenuje sultanov podguverner koji će ostati u službi najmanje tri a najviše pet godina.
Mutasarif je dakle vrhovni namjesnik jednog sandžaka kojega je izravno sultan imenovao. Kadkad je imao pravo na dosta samostalno upravništvo (slučaj Libanonske Planine ili Kipra), a kadkad je bio dio nekog vilajeta i odgovarao njegovom valiji. Ispod mutasarifa su bile njegove nahije kojima su upravljali kajmakami.

Popis nekih mutasarifata:

Položaj mutasarifa je potpuno ukinut proglašenjem Turske republike 29. oktobra 1923.

Daljnje pretrage

uredi