Miloš Glišić

Miloš Glišić je bio major vojske Kraljevine Jugoslavije i četnički komandant u drugom svetskom ratu. Decembra 1941. godine se legalizovao kod kvislinške vlade Milana Nedića. Početkom 1942. je bio komandant Sandžačkih četničkih odreda koji su kao Nedićeve jedinice izvodili akcije protiv partizanskih snaga u Sandžaku.[1]

ZločiniUredi

U službi nacista, major Glišić je vršio teror nad preostalim pripadnicima pokreta otpora u Srbiji. U svojoj belešci iz 1941. godine, Glišić je zapisao sledeće:

  „Zatvorene žene komunistkinje se upotrebljavaju ... Komunističke žene se iskorišćuju seksualno ... [2]
(Glišićeva beležnica iz 1941.)

Četnički komandant pod pseudonimom "Luj", odnosno pukovnik Dragoslav Pavlović,[3] novembra 1943. godine izveštava Dražu Mihailovića o Glišićevom silovanju i ubistvu zarobljenica:

  „Bio je dan i mojim očima treba verovati, jer mi ponos čoveka i gardiskog oficira ne dozvoljava, da tako nisko padnem u ovako teškim danima. Miloš je silovao komunistkinju pa je ubio. Zato ga ja nisam tužio, jer sam smatrao da o ovim stvarima nije vreme referisati i razlog da ga uklonim kao štetnog. Opširan izveštaj sledi.[4]
(depeša br. 10460 od novembra 1943.)

IzvoriUredi