Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (engl. International Covenant on Civil and Political Rights, akr. ICCPR) je multilateralni sporazum kojeg je 16. decembra 1966. usvojila Generalna skupština UN-a, odnosno koji je stupio na snagu 23. marta 1976. godine. Sporazum obavezuje stranke da poštuju građanska i politička prava pojedinaca, uključujući pravo na život, slobodu vjeroispovijesti, slobodu govora, slobodu okupljanja, izbornih prava i prava na pravično suđenje. Od aprila 2014. pakt ima 74 potpisnika i 168 stranaka.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR)
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (ICCPR)

Stranke i potpisnici ICCPR-a

  Države potpisnice
  Potpisnice bez ratifikacije
  Potpisnice koje su se pokušale povući
  Nedržavne stranke, nepotpisnice
Generalno
Tip sporazuma rezolucija Generalne skupštine UN-a
Depozitar Generalni sekretar UN-a
Jezici francuski, engleski, ruski, kineski i španski
Nacrt 1954.
Potpisivanje 16. decembra 1966.
Sjedište UN-a, New York, SAD
Stupanje na snagu 23. marta 1976.
Stranke
Ugovorne strane 168
Potpisnici 74

Vanjske veze

uredi