Međunarodna fonetska abeceda

Međunarodna fonetska abeceda (kratica: IPA, od engl. International Phonetic Alphabet) je sustav znakova za fonetsku i fonološku transkripciju.

Kao pismo za znanstvenu transkripciju međunarodna fonetska abeceda uglavnom se upotrebljava pri navođenju primjera, npr. navođenje izgovora u rječniku.

IPA chart

Znakovi

uredi

Međunarodna fonetska abeceda uglavnom koristi mala slova latiničkog i grčkog pisma. Svakom znaku određen je jedan glas. Dodatni dijakritički znakovi služe za razlikovanje različitih realizacija ili funkcija jednog glasa. Dijakritičkim znakovima označavaju se i prozodijske osobine.

Samoglasnici

uredi

Samoglasnici predstavljaju se trapezom. Ordinata (okomita os) pokazuje visinu jezika (i vrijednost prvog formanta) a apscisa (vodoravna os) mjesto tvrobe (i vrijednost drugog formanta).

prednji srednji stražnji
zatvoreni
 
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
 • ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
poluzatvoreni
poluotvoreni
otvoreni

Napomene:

  • Gdje znakovi stoje u paru, ljevi predstavlja nezaobljeni a desni zaobljeni samoglasnik.
  • Znak [a] definiran je kao otvoreni prednji nezaobljeni samoglasnik ali koristi se i za otvoreni srednji nezaobljeni samoglasnik.
  • Nazalnost samoglasnika označava se tildom (~) iznad samoglasničkog znaka.

Suglasnici

uredi

Suglasnici se dijele na plućne i pregradne glasove.

Plućni suglasnici

uredi
Mjesto tvorbe labijalni koronalni dorsalni radikalni glotalni
Način tvorbe bilabijalni labio­dentalni dentalni alveolarni post­alveolarni retro­fleksni palatalni velarni uvularni faringalni epi­glotalni glotalni
nazali    m    ɱ    n    ɳ    ɲ    ŋ    ɴ
plozivi p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativi ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
aproksimanti    ʋ    ɹ    ɻ    j    ɰ
vibranti    ʙ    r    ʀ
dotačnici ili okrznici    ѵ[1]    ɾ    ɽ
lateralni frikativi ɬ ɮ
lateralni aproksimanti    l    ɭ    ʎ    ʟ
lateralni flap    ɺ

Napomene:

  • Gdje znakovi stoje u paru, ljevi predstavlja bezvučni a desni zvučni suglasnik.

Koartikulirani suglasnici

uredi
ʍ bezvučni labijalizirani velarni aproksimant
w zvučni labijalizirani velarni aproksimant
ɥ zvučni labijalizirani palatalni aproksimant
ɕ bezvučni alveolo-palatalni (prednjo-tvrdonepčani) frikativ
ʑ zvučni alveolo-palatalni (prednjo-tvrdonepčani) frikativ
ɧ bezvučni palatalno-velarni frikativ

Pregradni suglasnici

uredi
klikovi ili kloknici
ʘ bilabijalni kloknik
ǀ dentalni kloknik
ǃ postalveolarni kloknik
ǂ palatalni kloknik
ǁ alveolarni lateralni kloknik
ubačajnici
ɓ bilabijalni ubačajnik
ɗ alveolarni ubačajnik
ʄ palatalni ubačajnik
ɠ velarni ubačajnik
ʛ uvularni ubačajnik
izbačajnici
ʼ dijakritički znak,
npr:
bilabijalni izbačajnik
alveolarni izbačajnik
velarni izbačajnik
alveolarni izbačajnik

Literatura

uredi

Vanjske veze

uredi

Unicode

uredi

Fontovi

uredi

Bilješke

uredi
  1. Službeni IPA znak za labiodentalni flap   prihvaćen je 2005. ali još nema odgovarajući Unicode znak. U međuvremenu koristi se sličan znak ѵ (ižica) iz ćirilice. [1] Arhivirano 2009-09-30 na Wayback Machine-u