Marko Emilije Lepid (trijumvir)

(Preusmjereno sa stranice Marcus Aemilius Lepidus (trijumvir))

Marko Emilije Lepid (oko 90. pne. – oko 13. pne.)

Marko Emilije Lepid (trijumvir)

Rimski političar patricijskog podrijetla iz 1. stoljeće pne.; član drugog trijumvirata zajedno s Markom Antonijem i Gajem Oktavijanom.

Bio je pretor (49. pne.) i konzul (46. pne.) zajedno s Cezarom te pristaša Cezara i stranke populara. Bio je i Pontifex Maximus. Zagovarao je osvetu za Cezarovu smrt. Nakon Cezarove smrti preuzeo je s Markom Antonijem vlast u Rimskoj Republici. Bio je čovjek osrednjih sposobnosti. U tijumviratu je imao podređen položaj, a pi raspodjeli međusobnog vlaništva trijumvira, Lepid je poslan u politički nevažnu provinciju Afriku Novu. 36. pne. Gaj Oktavijan optužuje ga za dizanje bune protiv njega na Siciliji; oduzima mu sve titule, osim one Pontifexa Maximusa. Vojska ga napušta, a Lepid se tada povlači iz političkog života Rimske Republike.

Političke funkcije
Prethodi:
Quintus Fufius Calenus i Publius Vatinius
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Gajem Julijem Cezarom
46. pne.
Slijedi:
Gaius Julius Caesar bez kolega
Prethodi:
Aulus Hirtius i Gaius Vibius Pansa Caetronianus
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Munacijem Plankom
42. pne.
Slijedi:
Publius Servilius Vatia Isauricus i Lucius Antonius
Religijske titule
Prethodi:
Gaius Julius Caesar
Pontifex Maximus rimske religije
44-13/12. pne.
Slijedi:
August