Manastir Krka je manastir Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, smešten između Knina i Šibenika (tri i po kilometra istočno od Kistanja, u kanjonu reke Krke). Prema predanju je podignut sa crkvom Svetog Arhanđela Mihaila u vreme kralja Milutina na mestu gde je apostol Pavle držao propoved. U novije vreme se pretpostavlja da je manastir sagradila Jelena Šubić, sestra cara Dušana (pominje se 1350. godine), a dograđivan je 1402.

Manastir Krka

Crkva je pravougaone osnove s kubetom i dugom pripratom nepravilnog oblika. Oltarski deo je proširivan i ostao je bez polukružne apside. Ispod oltara otkrivena je pećina sa izduženim prostorom i grobovima u podu. Na nju se ispod južnog dela današnje velike crkve oslanja starija jednobrodna crkva podignuta svakako pored isposnice koja svedoči da su se tu već u XIV veku podvizavali pravoslavni monasi. Crkva je više puta obnavljana.

Manastir Krka je za sve vreme svoga postojanja bio najznačajniji duhovni i kulturni centar pravoslavlja u Dalmaciji. Početkom XVII veka, 1615. godine, u manastiru je osnovana škola za obrazovanje sveštenika. Današnja Bogoslovija Sv. Tri Jerarha osnovana je 1966. godine (sa radom kao dvogodišnja škola počela je 1964) zauzimanjem tada dalmatinskog, a kasnije žičkog episkopa Stefana.

U manastiru se pored bogate rukopisne zbirke kao velika dragocenost čuva poznati epitrahilj sa 33 svetiteljska lika, rađen, po predanju, u vreme Svetog Save.

Eksterni linkovi uredi


Koordinate: 43° 57‘ SGŠ. 15° 59‘ IGD.