Makrina Starija

Sveta Makrina Starija (prije 270 – cca. 340) je kršćanska svetica, poznata kao majka Vasilija Starijeg, te baka Vasilija Velikog, Svetog Grigorija Niskog, Svetog Petra od Sebaste i Svete Makrine Mlađe. O njenom životu se relativno malo zna. Bila je rodom iz Neocezareje u Pontu, a za vrijeme progona kršćana pod Galerijem, je, prema predaji, zajedno sa mužem pobjegla na obale Crnog mora i krili se po šumama sedam godina. Prema kršćanskoj predaji su se divlje koze spuštale sa planine kako bi ih hranile mlijekom. Poslije joj je umro muž. Kao svetica se smatra zaštitnicom udovica i zaštitnicom od siromaštva.

Sveta Makrina Starija
Umro/la ~340
Štuje se u Rimokatolička crkva
Pravoslavna crkva
Kalendar svetaca 14. januar
Zaštitništvo udovice; od siromaštva

Eksterni linkovi uredi