List

(Preusmjereno sa stranice Listovi)
Za ostala značenja, vidi List (razvrstavanje).

List je vegetativni organ biljke koji obavlja asimilacijsku i transpiracijsku funkciju.

List
List

Anatomska građa

uredi

U anatomskom pogledu, list nije tako jako diferenciran, kao u morfološkom, ali je još uvijek diferenciraniji i od stabiljke i od korijena.

List se razvija u atmosferi pa se tijekom evolucije najviše diferencirao od svih biljnih vegetativnih organa. Pročavanjem vanjske građe i oblika lista bavi se organografija lista.

List se uvijek nalazi u primarnoj građi, pojava sekundarnih staničja u listu, patološka je pojava.

Otpadanje lišća

uredi

Prema otpadanju lišća, razlikuju se tri skupine biljnih vrsta:

Vrste lišća

uredi
  • izolateralni tip - nema diferencijacije na gornju i donju stranu lista, jer su listovi postavljeni tako, da su jednako osvijetljeni s obje strane, npr. kod lista perunike
  • dorziventralni ili bifacijalni tip- postoji diferencijacija na gornju i donju stranu lista, npr. kod lista bukve
  • koncentrični ili ekvifacijalni tip - takav list zove se iglica, npr. iglica crnog bora

Eksterni linkovi

uredi