Lista univerziteta u Ujedinjenom Kraljevstvu

Lista univerziteta koji deluju na prostoru Ujedinjenog Kraljevstva.

Univerziteti u sastavnim zemljama Ujedinjenog Kraljevstva

uredi

Univerziteti u prekomorskim teritorijima

uredi

Univerziteti u krunskim posedima

uredi

Strani univerziteti sa kampusima u Ujedinjenom Kraljevstvu

uredi

Strani univerziteti koji deluju na prostoru Ujedinjenog Kraljevstva ne smatraju se britanskim univerzitetima i nisu akreditirani od strane relevantnih britanskih tela, već svoje akreditacije i priznanje diploma stiču u zemlji u kojima im se nalazi sedište. Ukupno postoji 39 takozvanih "prekomorskih visokoobrazovnih institucija" kojima je odobren status na osnovu kojega njihovi studenti mogu da se kvalifikuju za studentske vize pred Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.

Povezano

uredi