Tinjci

(Preusmjereno sa stranice Liskun)

Tinjci ili liskuni su grupa silikatnih minerala različitog sastava i vrlosavršene kalavosti. Izgrađuju mnoge stijene. U njihov hemijski sastav ulaze kalijum, natrijum, magnezijum, gvozdje, litijum, cezijum i rubidijum sa OH grupom. U liskune spadaju: muskovit (na slici) biotit, flogopit, cinvaldit, lepidolit i paragonit. Takodje su otporni na rastvaranja pa se nalaze u pesku, i zapravo kada vidimo da nesto svetluca u pesku to su liskuni. Spadaju i u petrogene minerale (grade stene) i spadaju u sastav raznih stena na primer metamorfnu steius- muskovit, magmatsku stenu granit-biotit... A koriste se kao izolatori u elektroindustiji i za tu primenu se koristi flogopit, zbog cega je i veoma skup.

Kamen s tinjcem

V. također

uredi