Kalavost u mineralogiji podrazumijeva sistem ravnina po kojima bi se mineral mogao lako razdvojiti, a nastaje kako rezultat slabijih međusobnih hemijskih veza atoma između tih ravnina tj. ploha. Na mineralu, kalavost je vidljiva kao sistem paralelnih linija preko plohe minerala. Neki minerali nemaju kalavost (npr. dijamant), neki imaju jedan sistem (npr. biotit), a neki i više sistema kalavosti (npr. andaluzit). Kalavost može biti: savršena, nesavršena, dobra, jasna, nejasna i slaba.