Li Mi (dinastija Sui)

Wei Gong (魏公)
Porodično ime: Li (李, lǐ)
Osobno ime: Mi (密, mì)
Posthumno ime: Nema

Li Mi (李密) (582–619), kurtoazno ime Xuansui (玄邃), pseudonim Liu Zhiyuan (劉智遠), bio je vođa kineskog pobunjeničkog pokreta protiv vladavine dinastije Sui. Ispočetka je bio glavni strateg generala Yang Xuangana koji je godine 613. pokrenuo bezuspješni ustanak protiv cara Yanga. Godine 617. je Li Mi lično pokrenuo novi ustanak i brzo stekao toliko pristalica da se očekivalo kako će s lakoćom poraziti dinastiju Sui i osnovati novu dinastiju. Zahvaljujući tome su ga brojni drugi ustanički vođe, kao što su Dou Jiande, Meng Haigong (孟海公), Xu Yuanlang i Zhu Can, poticali da preuzme carsku titulu, a čak je i Li Yuan (budući car Gaozu od Tanga) pisao udvorička pisma koja su se tumačila kao implicitno priznanje njegove carske titule. Njegova vojska, međutim, nije uspjela poraziti vojsku Suija kraj istočne prijestolnice Luoyang niti ju je uspjela osvojiti. Godine 618. je dinastiji Sui lojalni general Wang Shichong organizirao zasjedu u kojoj je Li Mijeva vojska uništena. Li Mi je nakon toga utočište pronašao na teritoriji novosnovane dinastije Tang, gdje je priznao Li Yuana za cara. Međutim, ubrzo nakon toga je digao ustanak protiv njega, pokušavši obnoviti svoju vojsku. General Sheng Yanshi (盛彥師) ga je zarobio i pogubio.

Prethodi:
Car Yang od Suija
Vladar Kine (Istočni Henan)
617–618
Slijedi:
Yang Tong od Suija