Kopernicijum

(Preusmjereno sa stranice Kopernicij)
Rg - Cn - Nh
Hg
Cn
 

Važniji podaci
Ime, simbol, atomski broj Kopernicijum, Cn, 112
Pripadnost skupu prelaznih metala
upa, perioda IIB, 7
atomska masa 277 u
elektronska konfiguracija [Rn]5f146d107s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
oksidacioni broj bez podataka
agregatno stanje bez podataka
elektronegativnost bez podataka
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
277Cn (veš.) 0,24 ms α 11,450 273Ds
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Koperncijum (Cn) - je prelazni metal. Ovo ime je privremeno dato od IUPACa.