Komedija je vrsta drame koju odlikuju duhoviti detalji, crtanje smiješne strane ljudskog života i ljudi, ismijavanje njihovih nedostataka i mana. Komedija se, kao i tragedija, razvila u antičkoj Grčkoj. U početku je označavala pjesmu komosa, tj. grupe mladića koji su na otvorenim prostorima izvodili šale na račun svojih sugrađana.

Maske u grčkoj komediji

Tematiku i likove uzima iz svakodnevnog života. Završava pobjedom razumnog principa u životu, tj. pobjeđuje razum, pravda i poštenje.

Prema temi koju obrađuje komediju dijelimo na:

  • Komediju karaktera koja ismijava mane pojedinca (škrtost, lažljivost...),
  • Komediju intrige koja se zasniva na nesporazumima,
  • Društvenu komediju koja ismijava mane čitavog društva.

Vrste smijeha u komediji s obzirom na pristup pisca predmetu ili osobi koju ismijava:

  • Humor je najblaži oblik smijeha, a karakterizira ga osjećaj simpatije (smijeh kroz suze),
  • Ironija je smijeh s jakom oštricom i boli onoga kome je namijenjen,
  • Satira je smijeh koji se upotrebljava u situacijama kada su negativne crte neke ličnosti toliko jake da uništavaju ljudskost u čovjeku, pa koristeći ovaj oblik smijeha autor u potpunosti negira lik koji ismijava.

Neki od poznatih komediografa: Aristofan, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Marin Držić