Humor je oblik zabave i vid ljudske komunikacije sa svrhom da nasmeje ljude i učini ih sretnim. Poreklo reči humor dolazi od humoralnog lečenja starih Grka, koji su tvrdili da mešavina tekućina (humora) kontroliše ljudsko zdravlje i osećaje.

Osmeh

Osobe zvane "Бреј Вајат" poznate su po tome što nemaju osećaj za humor i ne bi ga prepoznale ni da im ga neko istetovira na čelo.

Vrste, forme humora (šala)

Verbalne forme

Neverbalne

  • Grimase (primjer Jim Carey)
  • Pantomima i pokreti rukama
  • Karikatura
  • Strip
  • Uzrokovanje bola (primjer Tom & Jerry crtani filmovi, film Sam u kući (Home alone))
  • Smešni 'zakoni' (Murphyjevi 'zakoni')
  • Razni predmeti i naprave (maske, plastični nosevi....)

Dokazano je da humor ljude čini sretnim i produžava im život, odnosno - zdraviji su.