Za ostala značenja, vidi Kocka (razvrstavanje).

ona služi i za formulu opsega i površine

Kocka (projekcija na ravninu).
animacija

Kocka (ili pravilni heksaedar) je geometrijsko telo, jedno od Platonovih tela. Kocka spada u paralelepipede, to je pravilna četverostrana prizma - sastoji se od šest jednakih kvadrata, njenih stranica. Ona ima 12 bridova i 8 vrhova.


Mreža kocke sastoji se od 6 jednakih kvadrata.Ima 24 ivice.

Formule

(a - stranica)

V (zapremina): a3
P (površina): 6a2
d (manja dijagonala):  
D (prostorna dijagonala):  
r (radijus upisane kružnice):  
R (radijus opisane kružnice):  

КОЦКА ЈЕ ЧЕТВРТАСТА

Višedimenzionalne kocke

Analogija kocke u četriri dimenzije zove se hiperkocka. Ona se sastoji od osam jednakih kocaka.

Analogija kocke u n-dimenzionalnom prostoru se naziva jednostavno n-dimenzionalnom kockom.

Eksterni linkovi