Geometrijsko telo

telo (ek.) ili tijelo (ijek.) (lat. corpus), u geometriji, figura ograničena sa svih strana delovima površi. Primeri geometrijskih tela su kocka, okrugla tela i druga.