Kirgizi su turkijski narod, koji pretežno živi u Kirgistanu, gde čini oko 52% stanovništva. Kirgizi su većinom islamske veroispovesti, a govore kirgiskim jezikom, koji spada u tursku grupu altajske porodice jezika.

Kirgiski "manaši", tradicionalni pripovjedač, snimljen na festivalu u Karakolu 2002.

Kirgiza ukupno ima oko 3,145.000, od toga u Kirgistanu 2,653.000.