Kirgiski jezik je zvanični jezik Kirgistana. Osim Kirgistana, koristi se u okolnim zemljama, koje su ranije bile u sastavu SSSR, i Kini.

kirgiski jezik
кыргыз тилиقىرعىز تىلى
Države  Kirgistan
 Narodna Republika Kina
 Rusija
 Tadžikistan
 Uzbekistan
 Kazahstan
Broj govornika 5.1 miliona
Rang 140.
Porodica altajski[1] (sporno)
Sistem pisanja ćirilica
Službeni status
Zvaničan  Kirgistan
Reguliše niko
Jezički kodovi
ISO 639-1 ky
ISO 639-2 kir
ISO 639-3 kir

Kirgiskim jezikom govori oko 5.1 miliona ljudi, koji većim delom žive u Kirgiziji i koji su etnički Kirgizi. Do 1928. godine, pismo koje se koristilo u kirgiskom jeziku u SSSR bilo je arapsko, zatim do 1940. latinica, a od tada modifikovana ćirilica. Kirgizi u Kini i danas koriste arapsko pismo.

Istorija uredi

Kirgiski jezik ima dosta sličnosti sa gornjealtajskim jezicima, i verovatno je po poreklu istočnoturkijski jezik. Po svojoj savremenoj leksici bliži je kipčakskim jezicima, u koje se po potrebi ponekad svrstava (u sklopu kirgizo-kipčakske podgrupe).

Pisani izvori srednjeazijskih mongolskih vladara se prvi put javljaju u XIV veku. Njihov jezik je bio čagatajski (starouzbečki), a iz lokalnih dijalekata se kasnije razvija kirgiski jezik. Iz ovog perioda postoji veliki broj narodnih tekstova koji se još uvek obrađuje.

Od XVII do XVIII veka, kada su Kirgizi živeli unutar Džunargskog kanata, završava se proces formiranja nacionalne svesti u Kirgiza. Tada nastaje i epska pesma Manas, a kirgiski jezik je pod velikim uticajem zapadno-mongolskih odnosno ojratskih jezika.

Do XIX veka Kirgizi žive u predelima Kokandskog kanata, koristeći se poznim čagajtskim jezikom sa lokalnim osobenostima.

U drugoj polovini XIX veka Kirgizi ulaze u sastav Ruske Imperije, a njihov jezik je pod snažnim uticajem ruskog.

Po mišljenju nekih filologa, u današnje vreme kirgiski jezik prolazi kroz aktivni period formiranja jezičkih normi kao i oslobađanja od ruskog uticaja.

Pismo uredi

Kirgiska ćirilica, usvojena 1940. sadrži 36 slova. Slova ф, ц, в, ъ, ь se koriste samo u rečima ruskog proekla.

Odnos između ćirilice i arapske verzije koja se koristi u Kini.

Ćirilica Imena na kirgiskom Arapsko pismo Transliteracija Latinica
(1928—1940)
MFA
А а а ا A a A a /ɑ/
Б б бе ب B b B в /b/, [w], [v]
В в ве ۋ V v V v /v/
Г г ге گ
ع*
G g G g, Ƣ ƣ /ɡ/ [ʁ]
Д д де د D d D d /d/
Е е e ه E e E e /je/, /e/
Ё ё ё يو Yo yo Yo yo /jo/
Ж ж же ج J j Ç ç (Ƶ ƶ 1938-1940) /dʒ/
З з зе ز Z z Z z /z/
И и и ى İ i I i /i/
Й й ий ي Y y J j /j/
К к ка ك
ق*
K k K k, Q q /k/, [q], [χ]
Л л эл ل L l L l /l/
М м эм م M m M m /m/
Н н эн ن N n N n /n/
Ң ң ың ڭ Ñ ñ Ŋ ŋ /ŋ/
О о о و O o O o /o/
Ө ө ө ۅ Ö ö Ɵ ɵ /ø/
П п пе پ P p P p /p/
Р р эр ر R r R r /r/
С с эс س S s S s /s/
Т т те ت T t T t /t/
У у у ۇ U u U u /u/
Ү ү ү ۉ Ü ü Y y /y/
Ф ф эф ف F f F f /f/
Х х ха ح H h X x (H h 1928-1938) /χ/ (=/k/)
Ц ц це تس C c Ts ts /ʦ/
Ч ч че چ Ç ç C c /tʃ/
Ш ш ша ش Ş ş Ş ş /ʃ/
Щ щ ща - Şç şç Şc şc /ʃtʃ/, /ʃː/
Ъ ъ ажыратуу белгиси - - - -
Ы ы ы ى İ i Ь ь /ɯ/
Ь ь ичкертүү белгиси - - - -
Э э э ه É é E e /e/
Ю ю ю يۋ Yu yu Yu yu /ju/, /jy/
Я я я يا Ya ya Ya ya /ja/, /jɑ/
  • К + а, о, у, ы ك => ق
  • Г + а, о, у, ы گ => ع

Gramatika uredi

Padeži
Padež Osnova Mogući oblici "чамац" "ваздух" "корпа" "рука" "глава" "со" "око"
Nominativ кеме аба челек кол баш туз көз
Gentitiv -НИн -нын, -нин, -дын, -дин, -тын, -тин, -нун, -нүн, -дун, -дүн, -тун, -түн кеменин абанын челектин колдун баштын туздун көздүн
Dativ -ГА -га, -ка, -ге, -ке, -го, -ко, -гө, -кө кемеге абага челекке колго башка тузга көзгө
Akuzativ -НИ -ны, -ни, -ды, -ди, -ты, -ти, -ну, -нү, -ду, -дү, -ту, -тү кемени абаны челекти колду башты тузду көздү
Lokativ -ДА -да, -де, -та, -те, -до, -дө, -то, -тө кемеде абада челекте колдо башта тузда көздө
Ablativ -ДАн -дан, -ден, -тан, -тен, -дон, -дөн, -тон, -төн кемеден абадан челектен колдон баштан туздан көздөн
Zamenice
Lične zamenice
Jednina Množina
kirgiski srpskohrvatski kirgiski srpskohrvatski
Мен Ja Биз (Biz) Mi
Сен Ti (jedn. neformalno) Силер Vi (mn. neformalno)
Сиз Ti (jedn. formalno) Сиздер Vi (mn. formalno)
Ал On/Ona/Ono Алар Oni
Deklinacija zamenica (podebljani su izuzeci)
Jednina Množina
1. 2. nef 2. for 3. 1. 2. nef 2. for 3.
Nom мен сен сиз ал биз силер сиздер алар
Ak мени сени сизди аны бизди силерди сиздерди аларды
Gen менин сенин сиздин анын биздин силердин сиздердин алардын
Dat мага сага сизге ага бизге силерге сиздерге аларга
Lok менде сенде сизде анда бизде силерде сиздерде аларда
Abl менден сенден сизден андан бизден силерден сиздерден алардан

Primer uredi

Član 1. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i srpski prevod:

Ćirilica Arapsko pismo Transliteracija Srpskohrvatski
Бардык адамдар өз беделинде жана укуктарында эркин жана тең укуктуу болуп жаралат. Алардын аң-сезими менен абийири бар жана бири-бирине бир туугандык мамиле кылууга тийиш. باردىق ادامدار ۅز بەدەلىندە جانا ۇقۇقتارىندا ەركىن جانا تەڭ ۇقۇقتۇۇ بولۇپ جارالات.۔ الاردىن اڭ-سەزىمى مەنەن ابئيىرى بار جانا بئرى-بئرىنە بئر تۇۇعاندىق مامئلە قىلۇۇعا تئيىش. Bardık adamdar öz bedelinde jana ukuktarında érkin jana teñ ukuktuu bolup jaralat. Alardın añ-sezimi menen abiyiri bar jana biri-birine bir tuugandık mamile kıluuga tiyiş. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva.

Izvori uredi

  1. [1] Etnolog

Spoljašnje veze uredi