Kišar je božica majka Zemlje u babilonskoj mitologiji, kćer Lahmua i Lahame, žena svog brata - Anšara, majka Anua i Ki.