Lahamu je božica iz babilonske mitologije, kćer Apsua i Tiamat, žena svog brata Lahmua, majka Anšara i Kišar.