Anšar ili Anšur (Anśar) je babilonski bog neba, sin Lahmua i Lahame, unuk Apsua i Tiamat, voda, muž svoje sestre Kišar, Zemlje, s kojom ima Anua i Ki.