Ki je božica iz babilonske mitologije, koja je bila božica Zemlje, kćer Anšar i Kišar, žena svog brata Anua, a majka Annuaka.