Kateta

Kateta (grč. Κάθετος) u pravokutnom trokutu predstavlja bilo koju od stranica koje tvore pravi kut.

Pravokutni trokut s hipotenuzom h, i katetama c1 i c2

Ukoliko su katete pravokutnog trokuta različitih dužina, razlikuju se manja (kraća) i veća (duža) kateta.

Odnos dužina kateta definira trigonometrijske funkcije tangens i kotangens nad oštrim kutovima trokuta.

Prema Euklidovim stavovima, u pravokutnom trokutu, dužina katete predstavlja geometrijsku sredinu dužine odsječka hipotenuze koji određuje hipotenuzina visina i dužine cijele hipotenuze. Ukoliko su oznake kao na slici, taj iskaz se može zapisati u sljedećem obliku:

Pravokutni trokut u kome hipotenuzina visina h dijeli hipotenuzu na odsječke p i q
  • , odnosno
  • , odnosno

VezeUredi

Vanjske vezeUredi