Pravougli trougao

(Preusmjereno sa stranice Pravokutni trokut)

U svakom trouglu samo jedan ugao može biti pravi.

Pravougli trougao

Ako bi ovaj trougao ABC imao dva prava ugla, onda bi u tački C bile dvije normale na pravu a.

Definicija:

Trougao kome je jedan ugao pravi nazivamo pravougli trougao (ili pravokutni trokut). Stranica nasuprot pravog ugla je hipotenuza, a druge dvije stranice su katete.

U pravouglom trouglu hipotenuza je veća od svake katete. Katete su ujedno dvije visine trougla.

U pravouglom trouglu važi Pitagorina teorema.

Formule: P=(a×b)÷2 O=a+b+c

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija

uredi
Ugao Radijan Sinus Kosinus Tangens Kotangens
00 0 0 1 0  
300          
450       1 1
600          
900   1 0   0

Trougao sa uglovima 450– 450 – 900

uredi
 
The side lengths of a 45°–45°–90° triangle
Uglovi ovog trougla su u omjeru  .
Kako je njihov zbir 1800 to je
  i
 .
Omjer dužina stranica je  
Jedini moguč trougao sa ovim omjerom u Euklidskoj geometriji je jednakokraki pravougli trougao a u hiperboličkoj ih ima beskonačno mnogo.

Trougao sa uglovima 300– 600 – 900

uredi
 
The side lengths of a 30°–60°–90° triangle
Uglovi ovog trougla su u omjeru   pa je
 
 
 .
Omjer dužina stranica je  
Jedini moguč trougao sa ovim omjerom stranica u Euklidskoj geometriji je trougao cije dužine stranice čine aritmetičku progresiju
Koristeci formule za Pitagorine trojke dužine stranica pravouglog trougla moraju zadovoljavati
 .

Trougao čije stranice čine geometrijski niz

uredi
 
A Kepler triangle is a right triangle formed by three squares with areas in geometric progression according to the golden ratio.

Dužine stranica zadovoljavaju jednačinu

 
Stranice trougla imaju dužinu
 ,   i  

Povezano

uredi

Izvori

uredi