Karnead iz Kirene (214. pne. - 129. pne.) grčki je filozof skeptik.

Akademija (filozofska škola koju je utemeljio Platon) i pod njegovim je vodstvom zadržala pravac skepticizma, koji joj je bio zadao Arkesilaj iz Pitane (315. pne.-240. pne.).

Karnead zastupa stav probabilizma, kako u odnosu na spoznaju, tako i u odnosu na djelovanje, držeći da se u mišljenju i životu mogu donositi odluke, već prema tome što se čini vjerojatnijim, dakle uvjerljivijim, vjerodostojnijim i pouzdanijim. U etici je pragmatist. Mnogo je pisao protiv stoika, naročito protiv njihova predočivanja bogova i logike dokazivanja postojanja bogova.

Relevantni članci uredi