Kalaj(IV) fluorid

Kalaj(IV) fluorid je hemijsko jedinjenje kalaja i fluora sa formulom SnF4. On je beli prah sa tačkom topljenja iznad 700 °C.[1]

Kalaj(IV) fluorid
Niobtetrafluorid.png
IUPAC ime
Drugi nazivi stani fluorid, kalaj tetrafluorid
Identifikacija
CAS registarski broj 7783-62-2
Svojstva
Molekulska formula SnF4
Molarna masa 194.704 g/mol
Agregatno stanje beli prah
Tačka topljenja

iznad 700 °C (sublimira)

Struktura
Kristalna rešetka/struktura Tetragonalna, tI10
Kristalografska grupa I4/mmm, No. 139

 YesY (šta je ovo?)   (verifikuj)

Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

SnF4 se može pripremiti reakcijom metalnog kalaja sa gasovitim fluorom:[2]

Sn + 2F2 → SnF4

Međutim, inertni slog metalnog fluorida se formira i površina postaje nereaktivna. Alternativni sintetički pristup je reakcija SnCl4 sa anhidridnim fluorovodonikom:[1]

SnCl4 + 4HF → SnF4 + 4HCl

Sa fluoridima alkalnih metala (e.g. KF) se formiraju heksafluorostanati (e.g. K2SnF6), koji sadrži oktaedralni SnF62− anjon. SnF4 se ponaša kao Luisova kiselina i proizvodi jedinjenja tipa L2.SnF4 i L.SnF4 se formiraju.[2]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. (1997). Chemistry of the Elements (2nd Edition izd.). Oxford:Butterworth-Heinemann. str. 381. ISBN 0-7506-3365-4. 
  2. 2,0 2,1 Holleman, A. F.; Wiberg, E.; Wiberg, N. (2001). Inorganic Chemistry, 1st Edition. Academic Press. str. 908. ISBN 0123526515. 

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi