Jovan Tucakov

Jovan Tucakov (Čurug, 1905. – Beograd, 1978) je bio srpski farmakognost i akademik, pisac prvog udžbenika farmakognozije na srpskom jeziku i velikog broja monografija i knjiga čija su zajednička tematika ljekovite biljke. Objavio je preko 200 naučnih radova od kojih veliki broj o ljekovitim biljkama i njihovoj upotrebi u liječenju.

BiografijaUredi

Završio je dva Farmaceutska fakulteta, jedan u Zagrebu 1928. godine, a drugi u Francuskoj, u Nancyju, 1933. gdje je godinu dana kasnije odbranio i doktorsku disertaciju. Za redovnog člana SANU u Beogradu izabran je 1974. godine, a Francuske akademije farmacije 1965. i 1968. Akademije za kozmetologiju i dermatologiju u Parizu. Bio je jedan od osnivača i upravnik Instituta za proučavanje ljekovitog bilja Dr Josif Pančić kao i dugogodišnji upravnik Instituta za farmakognoziju.