Jacques Marie Émile Lacan (13. travnja 1901. - 9. rujna 1981.), francuski psihoanalitičar i psihijatar. Dao je značajan doprinos psihoanalizi i filozofiji te je nazivan najkontroverznijim psihoanalitičarem nakon Freuda. Od 1953. do 1981., u Parizu je održavao godišnje seminare koji su 1960-ih i 1970-ih godina utjecali na francuske intelektualce, naročito na poststrukturaliste. Radeći interdisciplinarno i na tragu Freuda, bavio se pitanjima nesvjesnog, straha od kastracije, ega, identifikacije i jezika kao subjektivne percepcije. Lacanove ideje su značajno utjecale na kritičku teoriju Frankfurtske škole, teoriju književnosti, francusku filozofiju 20. stoljeća, sociologiju, feminističku teoriju i kliničku psihoanalizu.

Jacques Marie Émile Lacan
Filozofija 20. stoljeća
Zapadna filozofija
Rođenje13. travanj 1901. Pariz, Francuska
Smrt9. rujan 1981. (80 godina) Pariz, Francuska
Filozofija
Škola/Tradicijapsihoanaliza, strukturalizam
Glavni interesipsihoanaliza
Znamenite ideje
Inspiracija