Ilija Stojanović

Profesor Dr Ilija Stojanović (Otočac, 31. avgust 1924Beograd, 24. januar 2007) je bio redovni profesor univerziteta i akademik, srpski naučnik, stručnjak za telekomunikacije. Jedna od najuglednijih ličnosti u srpskim telekomunikacijam u drugoj polovini dvadesetog veka.

BiografijaUredi

Rođen je u Otočcu u Liki. Školovao se u Gospiću i Beogradu. Diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1951. Odmah je izabran za asistenta da bi 1957 odbranio doktorsku disertaciju, kada je i postao docent. Vanredni profesor je postao 1962, a redovni 1971. Bio je osnivač i šef katedre za telekomunikacije dve decenije a bio je i upravnik Zavoda za telekomunikacije, računarsku tehniku i informatiku.

Akademija naukaUredi

Za dopisnog člana srpske akademije nauka izabran je 1985, a nekoliko godina kasnije za redovnog.

Međunarodna unija za telekomunikacijeUredi

Godine 1984. je predsedavao Komitetu za planiranje FM radiodifuzije. Sledeće godine je izabran za predsednika svetske konferencije za korišćenje geostacionarne satelitske orbite.

Za predsednika 16. Plenarnog zasedanja CCIR-a a 1987 je postao predsednik Panela eksperata za buduću i organizaciju IFRB (-{International Frequency Registration Board}-)

ProjektiUredi

Ključni je nosilac projekta uvođenja mobilne telefonije u Srbiji.

TelforUredi

Bio je inicijator osnivanja Telfora i predsednik Programskog odbora do poslednjeg dana.

UdžbenikUredi

Njegova knjiga „Osnovi telekomunikacija“ je doživela osam izdanja i danas se smatra nezamenljivim štivom za studente telekomunikacija.

OdlikovanjaUredi

Odlikovan je:

  • Ordenom zasluga za narod sa srebrnim kracima (1975)
  • Orden Republike sa srebrnim vencim (1978)
  • Sedmojulska nagrada za (1970)
  • Nagrada RTV Beograd za najbolje naučno delo iz telekomunikacija (dva puta)
  • Nagrada ETAN za najbolji rad u oblasti telekomunikacija (dva puta)

Nagrada „Prof. dr Ilija Stojanović“Uredi

Nagrada „Prof. dr Ilija Stojanović“ je uvedena 2007. godine. Nagrada se dodeljuje za doprinos razvoju telekomunikacija. Nagradu dodeljuje Fondacija Telenor, studentima čiji su radovi na TELFOR-u, u okviru studentske sekcije, proglašeni za najbolje. Nagrada se dodeljuje na dan osnivanja Elektrotehičkog fakulteta u Beogradu

LiteraturaUredi

Vanjske vezeUredi