Docent, samostalni predavač na fakultetu, po stepenu viši od asistenta, a niži od vanrednog profesora; žena docentica.