Za ostala značenja, vidi Student (razvrstavanje).

Student (od lat. studēre — „stremiti (nečemu), interesovati se (za nešto)“) je osoba koja pohađa ustanovu višeg obrazovanja, obično fakultet ili institut u okviru nekog univerziteta, sa ciljem sticanja višeg ili visokog obrazovanja.

Studenti prve godine fakulteta ili više škole se nazivaju brucošima, a studenti koji su odslušali sve studijske predmete, ali ne i položili, apsolventima. Studenti koji su upravo položili posljednji ispit, i kojima je za svršetak studija ostao samo diplomski ispit, nazivaju se diplomcima.

Studentski domovi

uredi
Glavni članak: Studentski dom

Studentski domovi (u studentskom žargonu često samo „domovi“) su ustanove posebne namjene, smještene u gradu u kojem se nalazi fakultet, sa ciljem da se obezbijedi stanovanje za studente koji dolaze iz drugih gradova i nemaju drugi smještaj na raspolaganju. U njima grupe od dva, tri, četiri ili više studenata mogu živjeti zajedno u istoj sobi (kaže se da su cimeri/cimerke), ili u zasebnim, jednokrevetnim sobama. Domovi su obično izdijeljeni na ženske i muške blokove ili, u slučaju da postoji samo jedna zgrada, ženske i muške spratove.

Iako su na teritoriji bivše Jugoslavije u domovima živjeli isključivo studenti koje finansira država (studenti na budžetu), i ova ustanova je doživjela određenu komercijalizaciju od raspada zajedničke jugoslovenske države; danas se često određeni dijelovi studentskog doma, pa i cijeli blokovi, namjenjuju za komercijalno izdavanje stranim ili domaćim državljanima, obično po znatno višoj cijeni od one koju plaćaju redovni studenti koje finansira država i koji obično plaćaju samo participaciju.

Studentska menza

uredi
Glavni članak: Studentska menza

Studentska menza, ili studentski restoran, obično se nalazi u sklopu studentskog doma, ali može biti i odvojena od njega. Kao i smještaj u studentskim domovima, studenti plaćaju samo dio realne cijene obroka. U studentskim menzama su obezbijeđena sva tri obroka za studente — doručak, ručak i večera, a svakom studentu koji stekne pravo na menzu je dozvoljeno jesti samo po jedan od ovih obroka dnevno.

Studentska menza je, kao i studentski dom, prvenstveno namijenjena studentima čije stalno prebivalište se nalazi van grada u kojem je smješten fakultet, a studentima čije stalno prebivalište je u tom gradu se dozvoljava da biraju jedan od obroka — doručak ili ručak.

Vidi još

uredi