Guverner (francuski: gouverneur) u najširem smislu označava državnog funkcionara, najčešće izvršnog, koji predstavlja najviši organ ili predstavnika vlasti na nekoj teritoriji ili u nekoj instituciji.

Najčešće je riječ o funkcionarima koji na određenim teritorijalnim jedinicama predstavljaju monarha, šefa države ili centralnu vlast. Ukoliko je riječ o teritoriji koja je iz različitih razloga odvojena od guvernerove matične države - bilo kao dominion, bilo kao strana država pod okupacijom ili protektoratom, ponekad se koristi izraz generalni guverner.

Guvernere u pravilu imenuje centralna vlast. Postoje rijetki slučajevi kada guvernera biraju građani teritorija kojim guverner upravlja, ali su oni karakteristični za federacije ili države s visokim stepenom devolucije. U tom smislu najpoznatiji primjer predstavljaju države SAD.

Osim na teritorijama, guverneri mogu predstavljati vrhovnu vlast i u pojedinim državnim institucijama. Najpoznatiji su guverneri centralnih banaka.

V. također uredi

Izvori uredi