Geopolitički položaj

Geopolitički položaj je tesno vezan uz politički i vojni položaj, ali ima šire značenje. Osim što predstavlja položaj u odnosu na centre svetske političke i vojne moći, vezuje se i za odnos prema verskim i drugim organizacijama, ekonomskim partnerstvima i sl.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd