Kulturno-geografski položaj

Kulturno-geografski položaj je položaj neke tačke ili areala na Zemljinoj površini u odnosu na najvažnije centre i regije razvoja duhovne kulture, kao i u odnosu na kulturno-istorijske tvorevine različitog značaja. Najbolji primer je položaj prema kolevkama civilizacije - Antička Grčka, Stari Egipat, Stari Rim i dr.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd