Fizičko-geografski položaj

Fizičko-geografski položaj je položaj neke tačke na Zemljinoj površini u odnosu na prirodne objekte koji utiču na prirodne odlike nekog mesta (reke, mora, planine, nizije, jezera i dr).

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd