Genomika je nauka koja se izučava strukturu i organizaciju genoma. Doživljava procvat prelaskom iz 20-tog u 21. vek kada se određuje primarna struktura (mapa) ljudskog genoma (2003), tačno 50 godina od otkrića strukture DNK od strane Votsona i Krika. Usko je povezana sa biotehnologijom i kompjuterskom tehnologijama.

Eksterni linkovi uredi