Gde ti je blago onde ti je srce

Gde ti je blago, onde ti je i srce je jedna od poznatih Isusovih izreka. Zabeležena je na više mesta u Novom zavetu.

Isus sa učenicima.

Izreka uredi

Evanđelje po Mateju uredi

Evanđelje po Mateju prenosi sledeći pasus gde Isus govori učenicima da ne "sabiraju" materijalno već duhovno:

Ne sabirajte sebi blago na zemlji, gde moljac i rđa kvari, i gde lupeži potkopavaju i kradu; Nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je vaše blago, onde će biti i srce vaše.[1]

– Isus

Evanđelje po Luki uredi

Evanđelje po Luki prenosi gotovo isti citat, zajedno sa uputom da treba razdeliti svoju imovinu:

Prodajte svoje imanje i dajte ga kao milostinju. Načinite sebi torbe koje neće oveštati, neiscrpno blago na nebu, gde se lupež ne približava niti moljac uništava. Jer gde je vaše blago, onde će biti i vaše srce.[2]

– Isus

Evanđelje po Mariji uredi

Evanđelje po Mariji prenosi veoma sličnu Isusovu izreku:

Jer, gde je um, onde je blago.[3]

Izreke Sekstove uredi

Izreke Sekstove, zbirka antičkih poslovica popularna među ranim hrišćanima, sadrži donekle sličnu izreku:

Ondje gdje ti je misao, ondje je i tvoja dobrota.[4]

– Izreke Sekstove, 316.

Tumačenja uredi

Ova izreka se obično tumači u smislu da čovek postaje ono o čemu razmišlja.

Izvori uredi

  1. Evanđelje po Mateju, 6:19-21 (prevod Vuk Karadžić)
  2. Evanđelje po Luki, 12:33-34 (prevod Vuk Karadžić)
  3. Knjižnica Nag Hammadi, prvo hrvatsko izdanje
  4. The Sentences of Sextus at gnosis.org

Vidi još uredi