Francusko osvajanje Korzike

Francusko osvajanje Korzike desilo se tokom 1768. i 1769. godine kad su Korzikansku republiku zauzele snage Kraljevine Francuske pod komandom grofa De Vauxa.

Francusko osvajanje Korzike
Vrijeme:1768-1769.
Mjesto:Korzika
Rezultat: Pobjeda Francuske; aneksija Korzike
Sukobljene strane
Korzikanska republika Francuska
Komandanti i vođe
Pasquale Paoli Noël Jourda de Vaux
Bernard-Louis Chauvelin
Snaga
24.000

Francuska je dobila de jure kontrolu nad Korzikom kao zalog od Republike Genove u skladu s Versajskim sporazumom iz 1768. Genova je i dalje tvrdila da posjeduje Korziku iako su 1755. Korzikanci praktično stekli nezavisnost i sastavili Ustav Korzike (na italijanskom). Nakon što je izgubila svaku nadu da će moći silom vratiti Korziku, Genova je odlučila prodati svoja prava nad ovim ostrvom Francuskoj koja je je bila voljna doći do novih teritorija koje bi zamijenile one koje je izgubila u Sedmogodišnjem ratu.

Početna ofanziva Francuske propala je nakon značajnog poraza u bici za Borgo u oktobru 1768. Francuska je dovela veliko pojačanje tako da je broj njenih vojnika na Korzici porastao na 24.000. Korzikanska vojska pretpjela je velik poraz u bici kod Ponte Novua i francuske snage ubrzo su zauzele ostrvo iako korzikanske trupe nisu bile u potpunosti poražene do naredne godine te je dolazilo do izbijanja sporadičnih pobuna.

Francuska invazija prouzrokovala je Korzikansku krizu u britanskoj politici. Iako je poslala tajnu pomoć Korzikancima, britanska vlast odlučila je ne pokušati spriječiti zauzimanje ostrva. Vođa Korzikanske republike, Pasquale Paoli, otišao je u egzil u Britaniju, gdje je ostao sve dok mu Francuska revolucija nije omogućila da se vrati na Korziku. Britanske trupe kasnije su ipak intervenirale na Korzici između 1794. i 1796, kada je formirano kratkotrajno Anglo-korzikansko kraljevstvo, i 1814, kad je potpisan Bastijski sporazum. Nakon Bečkog kongresa kontrola nad Korzikom vraćena je francuskim monarsima.

Reference

uredi
  • Black, Jeremy: European Warfare, 1660-1815, "UCL Press", 1994.
  • Englund, Steven: Napoleon: A Political Life, Štamparija Univerziteta Harvard, 2005.
  • Gregory, Desmond: The Ungovernable Rock: The Anglo-Corsican Kingdom, Associated University Press, 1985.