Edward Gibbon (fonol. Eduard Gibon; Putney kod Londona, 27.4. 1737 - London, 16.1. 1794) je britanski historičar i pisac.

Edward Gibbon

Edward Gibbon je bio naklonjen umjetničkom doživljavanju historije. Bio je sjajan stilist i veoma je utjecao na razvoj bizantologije. Njegovo znamenito djelo je Opadanje i propast Rimskog carstva, objavljeno u 6 svezaka u periodu 1776-1788. U njemu predlaže da je kršćanstvo bilo osnovni uzrok propasti Rimskog carstva. Zbog toga je bio kritikovan. E. Gibbon je često putovao. Inspiraciju za svoje djelo dobio je nakon posjete Rimu 1764. Njegova knjiga još uvijek predstavlja remek-djelo historiografije.