Edikt o toleranciji

Edikt o toleranciji je naziv za ukaze ili deklaracije monarha ili odgovarajućih organa vlasti nekih država kojima se proglašava ili ustanovljuje slobodno ispovijedanje religije svim ili samo određenim religijskim zajednicama, u pravilu manjinama koje su prije toga bile izložene ili pod teoretskom prijetnjom progona. U historiji su najpoznatiji:

Eksterni linkovi uredi