E-ana (sumerski: Kuća neba) je naziv za drevni hram sumerske boginje Innane koji se nalazio u blizini ili na mjestu budućeg grada Uruka. Njegov gospodar je bio Mesh-ki-ang-gasher, osnivač Prve dinastije iz Uruka. Njegov sin Enmerkar je prema sumerskoj predaji osnovao Uruk.