12. vojvođanski korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Dvanaesti vojvođanski korpus NOVJ)

Dvanaesti vovođanski korpus NOVJ je formiran 1. jula 1944. godine u istočnoj Bosni, od Šesnaeste i 36. vojođanske divizije i imao je oko 8.000 boraca.

12. vojvođanski korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja istočna Bosna
Jačina 8.000 boraca
Formacija 16. vojvođanska divizija
36. vojvođanska divizija
Komandanti
Komandant Danilo Lekić Španac
Angažman
Bitke Durmitorska operacija
Prodor u Srbiju
Beogradska operacija
Sremski front
Virovitički mostobran

Prvi komandant korpusa bio je Danilo Lekić Španac, narodni heroj, a politički komesar Stefan Mitrović.

U sastav korpusa je polovinom septembra 1944. godine ušla Druga krajiška, a početkom oktobra i 28. slavonska divizija. Polovinom septembra korpus je ušao u sastav Prve armijske grupe, a posle oslobođenja Beograda, prebačen je iz Srema u Bačku i 11. novembra stavljen pod komandu Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine. Tada je u svom sastavu imao 16, 36. i novogormiranu 51. vojvođansku diviziju sa oko 21.000 boraca.

Krajem novembra 1944. godine u njegov sastav su uključene i Četrnaesta i Petnaesta vojvođanska brigada, sastavljene od pripadnika slovačke, češke i mađarske narodnosti iz Vojvodine.

Formiranjem Treće armije NOVJ, 1. januara 1945. godine korpus je ušao u njen sastav.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.