Dielektrična konstanta vakuuma

Dielektrična konstanta vakuuma, također znana i kao permitivnost vakuuma je definirana u SI sustavu kao

= 8,854 187 817...×10−12 A·s/(V·m) = 8,854 187 817...×10−12 F/m

gdje c0 je brzina svjetlosti u vakuumu, a μ0 je permeabilnost vakuuma.[1]

IzvoriUredi